KERAMIEK  – [wiki: keramiek (zoals aardewerk, steengoed en porselein) is een materiaal dat noch een metaal noch een polymeer is. Keramiek kan worden omschreven als een materiaal dat wordt gevormd door verhitting (in bijvoorbeeld een oven) en soms ook druk, waarbij minimaal twee elementen aanwezig zijn. Eén ervan is non-metallisch en de ander mag zowel metallisch als niet-metallisch zijn. Het woord komt van het Griekse keramos, wat drinkvat of aardewerkvat betekent.

PORSELEIN – [wiki: porselein is een bijzondere vorm van keramiek of pottenbakkerskunst. Voor het maken van porselein is veel kennis en ervaring vereist. Bij de samenstelling van porselein wordt kaolien, een weerbarstige, witte kleisoort, gebruikt, vermengd met kwarts en een veldspaat. Bij het bakken is een hoge temperatuur vereist. Porselein wordt daardoor hard, doorschijnend en klinkt helder.]

FIGURATIEF – [wiki: figuratieve kunst is het soort kunstwerken waarin herkenbare onderwerpen zijn afgebeeld. Voorbeelden van figuratieve werken zijn landschappen, portretten of stillevens.]

ABSTRACT – [wiki: abstracte kunst (lees ook abstractie) is een richting binnen de Moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven en er hoeven geen zaken uit de reële wereld te zijn afgebeeld. Er kunnen onderliggende principes zichtbaar gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten.]

CARREAU = TABLEAU [wiki:  het Franse woord ‘tableau’ betekent onder meer ‘schilderij, tafereel, beschildering’. Uiteindelijk vonden de functionaliteit en de verbeelding elkaar in de tegeltableaus.] + CARRE [larousse: n, matrice carrée A = (a ij), i ∈ [1, n], et j ∈ [1, n], dont les éléments aij appartiennent à un ensemble E de cardinal n et dans laquelle chaque élément de E apparaît une et une seule fois dans chaque ligne et dans chaque colonne.]